TAVOITTEENI

"...Tavoitteenani on sujuvampia hyvinvointipalveluja kustannustehokkaasti terveellä maalaisjärjellä."

Tavoitteenani on sujuvampia hyvinvointipalveluja kustannustehokkaasti terveellä maalaisjärjellä. Valmisteilla olevaa maakuntaveroa en kannata. 

Tuen myös palveluseteleiden käytön laajentamista, yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksen kehittämistä, valtakunnallista terapiatakuuta ja omaishoitajien aseman parantamista. Ihmisille tulisi varmistaa aito valinnan mahdollisuus valita oma palveluntarjoajansa.

Palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä tulisi mielestäni parantaa esimerkiksi ottamalla käyttöön sote-keskusten etävastaanotot kaikilla hyvinvointialueilla.

ITÄ-UUSIMAA